Klassisk pianokonsert - Robin Colvill

12 Dec 2019

Klassisk pianokonsert - Robin Colvill

Velkommnen til konsert med konsertpianisten Robin Colvill, torsdag 12. desember kl. 14.00.

Storstuen blir fyllt med vakre toner fra klassiske pianostykker, og kanskje en julesang eller to, alt presentert med korte fortellinger ved Colvill - på engelsk - og oversettes til norsk.

Robin Colvill har i mange år reist på turné i Norge og det blir et kjærkomment gjensyn og gjenhør med hans musikk.

Dette er et trivselsarrangement, pris kr. 75,- for gjester og ikke-medlemmer i trivselsordningen.