Hulder - Song, spel og segner

16 Jun 2017

Hulder - Song, spel og segner

Fredag 16. juni kl. 11 blir det konsert i regi av Bergens Kulturelle Spaserstokk på storstuen:

Hulder - song, spel og segner - med Tuva Bolstad.

"Tuva Bolstad, folkemusikar har sett saman ein konsert der ho syng og spelar skjemteviser, bruremarsjar, valsar mm. frå Sør-Noreg, hovudsakleg frå Rogaland og Hordaland. Dette fletter ho saman med slåttesegner, små humoristiske historier og meir dramatiske forteljingar. Tema er bryllaup, underjordiske vesen frå folketrua og meir kvardagslege historier. Ved sida av song og forteljing trakterer ho hardingfeler, toradar og harpeleik."

Arrangementet er gratis.

Velkommen til en flott opplevelse!