Avdelinger

Vi har faglig bevisste medarbeidere som tilrettelegger
individuell pleie og omsorg gjennom samhandling med
den eldre, pårørende og hverandre.