Omsorgssenterplassene

Vårt mål

Å legge til rette for at den enkelte beboer opplever god livskvalitet og egen mestring.
En ønsker å ha fokus på medbestemmelse, deltagelse, trygghet, respekt og god kommunikasjon.

Omsorgssenterplassene har benevnelse som post 4. Posten har en gruppeleder som har det daglige ansvaret. Postene har egne kjøkken og spise-/dagligstue. Avdelingen har 4 enerom med eget bad og toalett, samt 3 dubletter med felles bad og toalett. Dublettene er også egnet for ektepar.

Posten tilbyr følgende måltider:

  • Frokost Kl 09.00
  • Middag Kl 13.30
  • Kaffe Kl 16.00 – 16.30
  • Kvelds Kl 19.30

Hver post har i utgangspunktet felles måltider. Men dersom disse tidene ikke passer din døgnrytme, ber vi deg avtale med personalet, når du ønsker å spise.