Styret for Stiftelsen

Styret for Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

(Valgperiode 01.07.2014 - 30.06.2018, beboer representant 01.07.2014 - 30.06.2016)

Fra Centralkirken:

Medlemmer: Hans Kristian Rygg og Atle Halvorsen
Varamedlemmer: Ole Jørgen Fæø og Kari Fjørtoft

Fra Første Metodistkirke:

Medlemmer: Øistein Fotland og Siri Meyer
Varamedlemmer: Karen Bødtker

Beboer/pårørenderepresentant:

Medlem: Tor Magne Madland

Ansattes representanter:

Medlemmer: Beverley Sandahl og Emma Pétursdóttir

I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsmann for Vestre distrikt sete i styret med stemmerett: Ingull Grefslie. Administrativ leder ved Alders- og Sykehjemmet samt pastor fra Første Metodistkirke Yngvar Ruud og pastor Roald Zweidorff fra Centralkirken har møte- og talerett i styret. En representant fra eldrerådet inviteres til å være observatør på styremøtene med talerett.
Administrativ leder er sekretær for styret.
Ved behov kan økonomileder møte.