Styret for Stiftelsen

Styret for Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem

(Valgperiode 01.07.2014 - 30.06.2018, beboer representant 01.07.2014 - 30.06.2016)

Fra Centralkirken:

Medlemmer: Hans Kristian Rygg og Atle Halvorsen
Varamedlemmer: Ole Jørgen Fæø og Kari Fjørtoft

Fra Første Metodistkirke:

Medlemmer:  Øistein Fotland og Nils Eivind Holmedal
Varamedlemmer: Karen Bødtker og Siri Meyer

Beboer/pårørenderepresentant:

Medlem: Britt Eide Knudsen
Varamedlem: Mette Gjerdeog Tor Magne Madland

Ansattes representanter:

Medlemmer: Pål Kristoffer Nielsen og Zoyla Fretheim Varamedlemmer: Solfrid Yndesdal

I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsmann for Nord-Vestre distrikt sete i styret med stemmerett: Svein Jacobsen Veland. Administrativ leder ved Alders- og Sykehjemmet samt pastor fra Første Metodistkirke Helle Maria Wolstad og pastor Roald Zweidorff fra Centralkirken har møte- og talerett i styret.
Administrativ leder er sekretær for styret.
Ved behov kan faglig leder og økonomileder møte.