Hvem får plass hos oss

Stiftelsen gir pr i dag 3 ulike tilbud

  • Opphold for beboere som trenger langtidstilbud på omsorgssenter - 10 plasser. (Tidligere aldershjem) 8 langtidsplasser og 2 korttidsplasser.
  • Opphold for beboere som trenger langtidstilbud på sykehjem - 36 plasser fordelt på tre poster.

Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem har driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at det er Bergen kommune ved de bydeler som disponerer plassene, som bestemmer hvem som blir tilbudt plass hos oss.

Både omsorgssenter og sykehjem skal være et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor den enkelte beboers behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig art blir ivaretatt. Jfr. "Drifts- forutsetninger for syke- og aldershjem" fattet av det tidligere hovedutvalg for helse og sosiale tjenester, Bergen kommune, sak 84/9, versjon 25.03.01 og 26.03.01 og bystyresak 337-05 av 19.12.05.

Dersom dine behov skulle endre seg underveis ved opphold på omsorssenteret vil vi være behjelpelig med ny søknad f. eks. som å bli godkjent for sykehjem. Søknad om godkjenning for sykehjem behandles i den bydel en tilhører. Dersom du skulle ønske plass ved vår sykehjemsavdeling, kan du fremme et slikt ønske.

Er du inne til korttidsopphold og vi ser at det vil være vanskelig for deg å bo alene hjemme, vil vi sammen med deg melde dette til helsetjenesten i den bydelen du tilhører, slik at du kan få hjelp med søknad om det tilbudet som vil være best for deg.