Samarbeid med beboer/pårørende

Beboermøte

Hver av avdelingene vil jevnlig ha et beboermøte der ting som vedrører fellesskapet kan taes opp. Administrativ leder vil ha et felles beboermøte for begge avdelinger pr semester. Her kan dere ta opp ting etter ønske.

Pårørendemøter

Som en del av vår målsetning ønsker vi å ha et nært samarbeid med pårørende. Årlig vil ledelsen invitere til felles pårørendemøte. Invitasjon sendes den som står oppført som hovedkontakt for pårørende.

Visitter

Vi ønsker alle pårørende og besøkende velkommen til oss. Vi har ingen fast visitt tid, men det er likevel ønskelig at besøkende kommer etter kl 11 om formiddagen når morgenstell og frokost er avsluttet. Besøkende er velkomne til å bruke fellesstuen på avdelingene, utenom tider for felles måltider. Besøkende kan forsyne seg med kaffe og eventuelt småkaker som står fremme. Det er også mulig å få varm mat, men denne må bestilles i forkant. Dette gjelder spesielt for tilreisende. Det vil være mulig å kjøpe frokost, middag og kvelds til henholdsvis kr 15, 50 og 15.