Ny institusjonsleder

13 Feb 2019

Ny institusjonsleder

I styremøte 29.01.2019 ble Karianne Magnussen ansatt som ny institusjonsleder, fra 1. mai 2019.

Karianne kommer fra stillingen som avdelingssykepleier ved avdeling 1, og vil slik være godt kjent i institusjonen. Adm.leder Liv Berit Pilskog vil være ansatt frem til 1. september 2019, slik at vi får en god overlapping frem til ferieavvikling 1. juli 2019.