1 Oct 2020

Besøk til beboere

Bergen kommune har endret sine besøksrutiner, da smittetrykket i Bergen nå anses å være på et lavere nivå enn tidligere.
Det er svært gledelig at dette medfører en oppmykning av besøksrestriksjonene.

Besøkende må forholde seg til følgende:
• Pårørende eller andre som har vært utlandet eller har vært i et område i Norge med stort smittepress kan ikke besøke sykehjemmet før 10 dager etter hjemkomst.
• Pårørende med forkjølelsessymptomer kan ikke komme på besøk i sykehjemmet.
• Det kan maksimalt komme 2 besøkende per beboer om gangen med mindre annet er avtalt med sykehjemmet.
• Dersom besøkende blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal de varsle sykehjemmet og kontakte egen lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom besøkende tester positivt for korona skal de oppgi til smittevernkontoret når og hvor de har vært på besøk på sykehjem.

Besøkstider:
Ukedag: Tidspunkt:
Mandag 11-15 og 16.30-19
Tirsdag 11-15 og 16.30-19
Onsdag 11-15 og 16.30-19
Torsdag 11-15 og 16.30-19
Fredag 11-15 og 16.30-19
Lørdag 11-15
Søndag 11-15

Det er ikke nødvendig å avtale besøk i forkant.

Vi ber dere fortsette å loggføre besøk slik som nå, slik at eventuell smittesporing gjøres lettere.