29 Oct 2020

Besøksrestriksjoner fom. 23.10.20

Det er fredag 23.10. sendt ut mail til pårørende om besøksrestriksjoner, pga. økende covid smitte i Bergen:
- opptil 2 faste besøkende til hver beboer.
- i utgangspunktet 1 times besøk pr uke innenfor besøkstidene.
- permisjoner frarådes
- besøkende skal bruke munnbind og holde 1 m avstand
(ta på munnbindet før du går inn i sykehjemmet og behold det på til du er kommet ut igjen)
Besøkstidene for de to faste besøkende er som før 11-15 og 16.30-19 i hverdagene, 11-13.30 i helgene.

Håndhygiene og loggføring av besøk er som før.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe.