9 Nov 2020

Besøksrestriksjoner 7.-23. november

Viktig melding fra Bergen Kommune:

«Det er besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med. På sykehjem er det en time per uke, og kun inntil to faste besøkende per beboer. Sykehjemmet setter selv opp besøkstider.

Byrådet anbefaler pårørende om å ikke besøke beboerne på sykehjem i Bergen kommune i perioden 7. til 23. november.»

Metodisthjemmet har sendt ut mail om dette til alle de nærmeste pårørende fredag 6. november. Ta kontakt med oss om dere lurer på noe.