Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen har som formål å drive alders- og sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Ansatte

Liv Berit Pilskog
Administrativ leder

Solfrid Yndesdal
Økonomileder

Tone Johannessen
Gruppeleder post 1/ Sykepleier

Emma Petúrsdottír
Gruppeleder/Ergoterapeut post 4

Pål Kristoffer Nielsen
Husøkonom

Rune Andreassen
Vaktmester