Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen har som formål å drive sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Ansatte

Solfrid Yndesdal
Økonomileder

Liv Berit Pilskog
Administrativ leder

Tone Johannessen
Fagsykepleier

Emma Petursdottir
Ergoterapeut

Indre Kondrat
Sykehjemslege

Karianne Magnussen
Avdelingssykepleier, avdeling 1

Karina Aarskog
Avdelingssykepleier, avdeling 2

Mai Aaker
Kontorfagarbeider

Rune Andreassen
Vaktmester