Avdelinger

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her

For å kunne være det, ønsker vi å ha fokus på trygghet, respekt og omsorg for den enkelte. Gjennom god kommunikasjon ønsker vi å imøtekomme grunnleggende behov og legge til rette for aktivitet og sosialt fellesskap.

Sykehjemmet er delt i to avdelinger. Avdeling 1 består av 1. og 2. etasje og har 20 enerom med eget bad og toalett, samt 2 dubletter med felles bad og toalett. Avdeling 2 består av 3. og 4. etasje og har 14 enerom med eget bad og toalett, samt 4 dubletter der hver har felles bad og toalett.

Hver avdeling har egen avdelingssykepleier som har det overordnete ansvaret. Hver etasje har eget kjøkken og spise-/dagligstue.

Måltider

Frokost Kl 09.00

Lunsj Kl 12.30

Middag og kaffe Kl 15.30

Kvelds Kl 19.30

Hver etasje har i utgangspunktet felles måltider. Men dersom disse tidene ikke passer din døgnrytme, ber vi deg avtale med personalet, når du ønsker å spise.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen