Avdelinger

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her

For å kunne være det, ønsker vi å ha fokus på trygghet, respekt og omsorg for den enkelte. Gjennom god kommunikasjon ønsker vi å imøtekomme grunnleggende behov og legge til rette for aktivitet og sosialt fellesskap.

Sykehjemmet holder vanligvis til i Stemmeveien 4, men august 2021-høst 2023 holder sykehjemmet til i midlertidige lokaler, Kirkevegen 29, 5072 Bergen på Storetveit. Imens går bygget i Stemmeveien igjennom en totalrehabilitering. Sykehjemmet er delt i to avdelinger. Avdeling 1 består av 2. etasje mens vi er på Storetveit, og har 17 enerom med eget bad og toalett, samt 3 dobbeltrom med felles bad og toalett. Avdeling 2 består av 1. etasje mens vi er på Storetveit, og har  15 enerom med eget bad og toalett, samt 4 dobbeltrom, med felles bad og toalett.

Hver avdeling har egen avdelingssykepleier som har det overordnete ansvaret.

Mens sykehjemmet er plasert på Storetveit driftes det et storkjøkken i u. etg. som lager til frokost, lunsj, desserter, kaffemat og kveldsmat. Middagene blir tilsendt fra Røde Kors sykehjem sitt produksjonskjøkken.

I avdelingene er det mindre serveringskjøkken og måltidene serveres på spisestuer og på rommene for de som ønsker det.

Måltider:

Frokost fra kl 08.30

Lunsj kl 12.00

Middag kl. 15

Kaffe kl 16.00

Kvelds kl 19.30

Hver etasje har i utgangspunktet felles måltider. Men dersom disse tidene ikke passer din døgnrytme, ber vi deg avtale med personalet, når du ønsker å spise.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009