Styret for Stiftelsen

Styret for Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

(Valgperiode: 2018-2022, beboerrepresentanter: 2020-2024)

Fra Centralkirken:

Medlemmer: Ole Jørgen Fæø og Atle Halvorsen.

Varamedlemmer: Hans Kristian Rygg og Kari Fjørtoft.

Fra Første Metodistkirke:

Medlemmer: Øistein Fotland og Karen Bødtker
Varamedlemmer:  Andreas Johnson

Beboer/pårørenderepresentant:

Medlem: Anne-Brith Holme.

Ansattes representanter:

Medlemmer: Beverley Sandahl og Emma Pétursdóttir

I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsmann for Vestre distrikt sete i styret med stemmerett: Ingull Grefslie. Administrativ leder ved Metodisthjemmet samt prestetjenesten ved Første Metodistkirke og Centralkirken, Silje Marie Halvorsen og Dag Martin Østevold, har møte- og talerett i styret. En representant fra eldrerådet inviteres til å være observatør på styremøtene med talerett.
Administrativ leder er sekretær for styret.
Ved behov kan økonomileder møte.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009