informasjon

Stiftelsen gir tilbud om 46 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen har driftsavtale med Bergen kommune.
Det betyr at det er Bergen kommune ved de bydeler som disponerer plassene, som bestemmer hvem som blir tilbudt plass hos oss.

Sykehjem skal være et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor den enkelte beboers behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig art blir ivaretatt.

Vi henviser til nettsidene til Bergen Kommune for informasjon om kriterier for tildeling av sykehjemsplass, lover og retningslinjer og egenbetaling: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/sykehjem/sykehjem

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009