Praktisk informasjon når du flytter inn hos oss

Flyttemelding

Alle som flytter inn hos oss får nå Kirkevegen 29, 5072 Bergen som sin adresse (2021-2023). Du må selv ordne med flyttemelding.

Møbler

Alle rom er utstyrt med seng, nattbord, garderobeskap. Institusjonen holder tak- og nattbordlampe. Vi møblerer rommet etter avtale med deg og dine pårørende. Bilder kan henges opp fra trelist på vegg. Tepper på gulvet vil ikke være tillatt. Det er viktig at rommet ditt ikke blir overmøblert. For deg som trenger ekstra hjelp og pleie skal det være mulig for personale å hjelpe deg, uten å måtte flytte på møbler etc. Ved behov kan personalet måtte be om at møbler blir tatt vekk, for at deres arbeidssituasjon skal bli bedre. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Imens sykehjemmet holder til i midlertidige lokaler i Kirkevegen 29, er det 32 enerom og 7 dobbeltrom i bruk. Enerommene er av god størrelse mens dobbeltrommene har begrenset plass til møblering utover seng, nattbord og lenestol.

Besøksrom

I midertidige lokaler i Kirkevegen 29 har vi flere mulige besøkslokaler – som er særlig aktuelt for beboere på dobbeltrom. På uteplassen har vi besøkspaviljong. I 1. etg har vi eget besøksrom som begge etasjer kan benytte. I tillegg har vi storstue / lunsjrom i 1. etg. der rommet kan deles i 2 ved behov. Lunsjrommet er opptatt ml. 11-12.30 pga personalets lunsjavvikling. I u.etg. har vi et møterom/disponibelt rom.

Digitalt TV

er installert på fellesstuer og beboerrom (digitalt bakkenett). Det er kun tilgang til NRKs kanaler. Dersom noen ønsker å ha tilgang til andre kanaler, er det nå mulig å kjøpe Riks-TV pakke for egen regning. Du må selv holde fjernsynsapparat, vi anbefaler flatskjerm som kan festes på vegg. På grunn av brannsikring må apparatet være garantert støvsuget før du kan ta det med deg. Du må selv si opp lisensen du har hjemme.

Telefon

Den enkelte beboer holder selv telefon (mobiltelefon med abonnement) men personalet kan være behjelpelig med lading og pin-koder.

Klær og vask av tøy

Alle beboere bruker privat tøy, men sykehjemmet har nattskjorter til utlån. Privat tøy må merkes godt med navnet ditt. Du kan bruke merkepenn, men det er best å kjøpe navnemerker i stoff. Klærne må være merket før du flytter inn på sykehjemmet.

Det er viktig at du har med nok tøy, slik at det ikke blir problem med skift mens annet tøy er til vask. Det er også viktig at du har tøy som tåler å bli vasket på vanlig måte.
NB! Ulltøy og klær som krever håndvask eller rensing må beboer/pårørende ta ansvar for å vaske selv. Ullklær som skal vaskes på sykehjemmet må tåle maskinvask.

Imens sykehjemmet holder til i midlertidige lokaler i Kirkevegen 29, er det felles vaskeri i u.etg der beboerklær vaskes av dedikert personale. Klær som ikke er merket og har ukjent eier, legges frem utenfor vaskeri.

Vi anbefaler at beboere har klær til alle årstider, inkludert yttertøy, utesko, luer, votter og skjerf. Vår og sommer er det viktig at beboere har solhatt og solbriller tilgjengelig. Vi sørger for solkrem.

Kostnader ved reise/medisinsk behandling etc.

Når du flytter inn hos oss må du selv dekke utgifter til reisen.
Vi dekker reiseutgifter til all medisinsk behandling som er rekvirert av vår sykehjemslege, samt transport til tannbehandling.
Skulle du ønske å bruke egen fastlege må du dekke reiseutgifter selv. All medisinsk behandling inklusiv reise, blir nå automatisk registrert og du får frikort når du har betalt gjeldende egenandel.

Skal du ut på tur av mer sosial art eller til behandling du har ordnet med, må du dekke utgiftene selv. For noen kan det være aktuelt å søke TT-kort til Vestland Fylkeskommune. TT-ordningen er økonomisk støtte til fritidsreiser til funksjonshemmede, dersom man ikke kan benytte offentlig transport.

Forsikring/verdigjenstander

Institusjonen dekker ikke innboforsikring for beboerne. De som ønsker å ha det, må ordne dette selv.
Når det gjelder verdigjenstander ber vi om at du tar med minst mulig av dette. Du har selv ansvar for det du tar med og sykehjemmet dekker ikke tap av verdigjenstander under oppholdet. Ved innkomst vil du få et skjema som du/dine pårørende må undertegne, som viser at du er informert om dette.

Tannlegetjeneste

Institusjonen har tannhelsetjeneste ved Årstad tannklinikk. Tjenesten er gratis. Dersom du ønsker å bruke egen tannlege, må du betale for dette selv.

Fysioterapi og psykiatrisk sykepleiertjeneste

Disse tjenester fåes ved henvisning til Bergen Kommune. Vi kan være behjelpelige med henvisningen. Tjenestene utøves hos oss.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009