Praktisk informasjon når du flytter inn hos oss

Flyttemelding

Alle som flytter inn hos oss får Stemmeveien 4, 5009 som sin adresse. Du må selv ordne med flyttemelding.

Møbler

Alle rom kan være utstyrt med seng, nattbord, garderobeskap, og muligens salongbord og lenestol. Institusjonen holder tak- og nattbordlampe. Lyspærer til egne lamper må du holde selv. Vi møblerer rommet etter avtale med deg. De fleste ønsker å ha egne møbler med, derfor avventer vi møblering, til vi har kontakt med deg og dine pårørende. Beboere som ønsker å ha egne gardiner, kan ha det.

Digitalt TV

er installert på fellesstuer og beboerrom. En har tilgang til gratiskanaler. Dersom noen ønsker å ha tilgang til andre kanaler, er det nå mulig å kjøpe Riks-TV pakke for egen regning.Institusjonen betaler felles lisens. Du må selv holde fjernsynsapparat, vi anbefaler flatskjerm som kan festes på vegg. På grunn av brannsikring må apparatet være garantert støvsuget, før du kan ta det med deg. Se eget skriv. Du må selv si opp lisensen du har hjemme.

Telefon

Dersom beboer ønsker telefon, er alt tilrettelagt for det. Den enkelte beboer holder selv telefonapparatet. Din kontaktperson hjelper deg med å melde fra til økonomi-kontoret som ordner med videre prosedyre.
Beboer belastes for telefonabonnement med kr 50,- pr måned + tellerskritt for bruk av telefon. Du må selv si opp telefonen hjemme.

Viktig

Vi ønsker at du skal oppleve at rommet du får, er ditt hjem. Derfor kan du ta med deg litt møbler, bilder og annen pynt som du er glad i. Bilder kan henges opp fra trelist på vegg. Tepper på gulvet vil ikke være tillatt. Det er imidlertid viktig at rommet ditt ikke blir overmøblert. For deg som trenger ekstra hjelp og pleie, skal det være mulig for personale å hjelpe deg, uten å måtte flytte på møbler etc. Ved behov kan personalet måtte be om at møbler blir tatt vekk, for at deres arbeidssituasjon skal bli bedre. Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven og er noe den enkelte ikke kan motsette seg.

Vi håper vi kan ha en god dialog om så skulle være nødvendig.

Klær og vask av tøy

Alle beboere bruker privat tøy. Dette må merkes godt med navnet ditt. Du kan bruke merkepenn, men det er best å kjøpe navnemerker i stoff, som du eller noen av dine pårørende, kan sy på. Har du ingen til å hjelpe deg, vil personalet være behjelpelig.

Det er viktig at du har med nok tøy, slik at det ikke blir problem med skift, mens annet tøy er til vask. Det er også viktig at du har tøy, som tåler å bli vasket på vanlig måte.
NB! Ulltøy og klær som trenger fin/håndvask eller rensing må beboer/pårørende ta
ansvar for å vaske selv.

Kostnader ved reise/medisinsk behandling etc.

Når du flytter inn hos oss, må du selv dekke utgifter til reisen.
Beboere til korttidsopphold dekker reiseutgiftene tur/retur selv.
Vi dekker reiseutgifter til all medisinsk behandling som er rekvirert av vår tilsynslege samt transport til tannbehandling.
Skulle du ønske å bruke egen fastlege må du dekke reiseutgifter selv. All medisinsk behandling inklusiv reise, blir nå automatisk registrert og du får frikort når du har betalt gjeldende egenandel. Det er viktig at vi får frikortet, ettersom vi betaler for dine utgifter.

Skal du ut på tur av mer sosial art eller til behandling du har ordnet med, må du dekke utgiftene selv. For noen kan det være aktuelt å søke TT-kort til Vestland Fylkeskommune. TT-ordningen er økonomisk støtte til fritidsreiser til funksjonshemmede, dersom man ikke kan benytte offentlig transport. Er du i tvil om noe, så spør kontaktpersonen din.

Forsikring/verdigjenstander

Institusjonen dekker ikke innboforsikring for beboerne. De som ønsker å ha det, må ordne dette selv.
Når det gjelder verdigjenstander, ber vi om at du tar med minst mulig av dette. Du har selv ansvar for det du tar med. Ved innkomst vil du få et skjema som du/dine pårørende må undertegne, som viser at du er informert om dette.

Tannlegetjeneste

Institusjonen har tannhelsetjeneste ved Årstad tannklinikk. Tjenesten er gratis. Dersom du ønsker å bruke egen tannlege, må du betale for dette selv.

Fysioterapi og psykiatrisk sykepleiertjeneste

Disse tjenester fåes ved henvisning til Årstad bydel. Tjenestene utøves hos oss.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen