Banktjenester - økonomi

Kontantytelsen fra folketrygden

Når du får plass på sykehjemmet blir deler av pensjonen din trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles kontantytelse. Denne kommer inn på din konto, hver måned og skal benyttes til personlig forbruk som klær og annet du måtte ønske å kjøpe.
Det er institusjonens øverste leder som har ansvar for, at du har tilgang til og kan benytte kontantytelsen, slik du ønsker. Hvis du ikke klarer å komme deg til en bank av fysiske årsaker, må du få hjelp av dine pårørende til dette.
Hvis du selv ikke er i stand til å disponere kontantytelsen, skal tilsynslegen sammen med institusjonens leder fatte beslutning om å overta disposisjonsretten for deg. Denne avgjørelsen blir fattet i samråd med dine pårørende, dersom det er mulig.

Institusjonen har opprettet beboerkonto (Intern bank) der du kan sette inn midler. Dette er frivillig. Frisør- og fotpleietjeneste samt eventuelt telefonabonnement, kan bli trukket direkte fra denne kontoen. Det samme gjelder for andre tjenester du får fra institusjonen, som det skal betales for. Hvert kvartal vil du få en kontooversikt over denne kontoen.
Vi anmoder om at det til enhver tid står ca kr 2 000,- på kontoen.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen