Samarbeid med beboer/pårørende

Beboermøte

Hver av avdelingene vil jevnlig ha et beboermøte der ting som vedrører fellesskapet kan taes opp.
Administrativ leder vil ha et felles beboermøte for begge avdelinger pr semester. Her kan dere ta opp ting etter ønske.

Pårørendemøter

Som en del av vår målsetning ønsker vi å ha et nært samarbeid med pårørende. Årlig vil ledelsen invitere til felles pårørendemøte. Invitasjon sendes den som står oppført som hovedkontakt for pårørende.

Visitter

Vi ønsker alle pårørende og besøkende velkommen til oss. Vi har vanligvis ingen fast visitt tid, men pga pandemien er besøkstidene følgende:

man-fre 11-15 og 16.30-19, lør-søn 11-13.30 og 16.30-19.

Besøk kan foregå på beboerrom, uteplass og i besøkspaviljong i hagen. Besøkende er velkommen til å ta med seg kaffemat og annet til besøkene. Det er mulig å få varm mat, men denne må bestilles i forkant. Dette gjelder spesielt for tilreisende. Det vil være mulig å kjøpe frokost, middag og kvelds til henholdsvis kr 15, 50 og 15.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen