Samarbeid med beboer/pårørende

Pårørendemøter

Informasjon til pårørende skjer hovedsakelig via telefonisk kontakt eller e-post. Dersom pårørende ikke har e-post adresse, bes det om at dette formidles til avdelingssykepleier slik at informasjon kan sendes pr. brevpost.

Som en del av vår målsetning ønsker vi å ha et nært samarbeid med pårørende. Årlig vil ledelsen invitere til felles pårørendemøte. Invitasjon sendes den som står oppført som nærmeste pårørende. Vi oppfordrer nærmeste pårørende til å videreformidle informasjon til øvrige pårørende/familiemedlemmer.

Besøk

Vi ønsker alle pårørende og besøkende velkommen til oss. Våre besøkstider er alle dager 11-14 og 15.30-19. Er det vanskelig å få til besøk innen dette tidsrommet, ta gjerne kontakt for tilpassede besøkstider. For oppdateringer eller endringer i besøkstider, se Nyheter eller vår facebookside: https://www.facebook.com/metodisthjemmetbergen

Besøk kan foregå på beboerrom, besøksrom, uteplass og i besøkspaviljong i hagen. Besøkende er velkommen til å ta med seg kaffemat og annet til besøkene. Det er mulig å få varm mat, men denne må bestilles i forkant. Dette gjelder spesielt for tilreisende. Det vil være mulig å kjøpe frokost, middag og kvelds til henholdsvis kr 15, 50 og 15.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009