Klagemuligheter

Metodisthjemmet Bergen ønsker hele tiden å være i dialog med deg og dine pårørende om hvordan du opplever å ha det hos oss. Vi håper at du til enhver tid kan snakke med din kontaktperson, om det skulle være noe du ønsker å endre, slik at vi kan se hva vi kan gjøre. Du har også anledning til å be om samtale med noen i ledelsen, når du ønsker det.

Felles beboermøte med ledelsen vil også være åpent for diskusjoner og tilbakemeldinger.

Tilsyn føres for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt i det tilbudet vi gir våre beboere. Det er statsforvalteren Vestland som er tilsynsinstans. Informasjon om tilsyn blir hengt opp i avdelingene slik at beboere som ønsker det, kan få snakke med medlemmene i tilsynsutvalget. Det er anledning til å komme med både ris og ros.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen