Klagemuligheter

Metodisthjemmet Bergen ønsker hele tiden å være i dialog med deg og dine pårørende om hvordan du opplever ditt opphold ved sykehjemmet. Vi ønsker at du skal ha en god dialog med din primærkontakt eller avdelingssykepleier om ting som vi kan forbedre. Du har anledning til å be om samtale med noen i ledelsen, eller sykehjemmets beboerrepresentant i styret, når du ønsker det. Dersom du opplever at dette ikke fører frem, har du også anledning til å klage på helsehjelpen du mottar.

Du kan sende klage direkte til sykehjemmet (mash@mash.no), til Etat for sykehjemstjenester eller til Statsforvalteren i Vestland. Statsforvalteren er tilsynsinstans og fører tilsyn med sykehjemsinstitusjoner for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt opp. Dersom du eller dine nærmeste pårørende trenger hjelp til å utforme eller formidle klagen skal sykehjemmet bistå deg med dette.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009