Oppfølging under oppholdet

Ved innkomst vil vi gjerne ha en samtale med deg. Du må gjerne ha med deg dine pårørende om du ønsker det. I samtalen vil vi fortelle deg litt om avdelingen du skal bo på, og gå igjennom dette informasjonsskrivet med deg. Vi vil også høre litt om de behov du har, slik at vi vet hvordan vi best kan hjelpe deg. I dette møtet vil vi be deg bestemme hvem som skal være din nærmeste pårørende, og som vi skal kunne kontakte ved behov.
Pårørende er velkommen til å hjelpe deg med å innrede rommet slik du ønsker det. Det er viktig å ikke overmøblere rommet samt at gulvtepper ikke er tillatt. Har du behov for hjelp av oss, vil du få det.
Vi vil bruke de første to ukene på å bli kjent med deg. Etter 14 dager vil vi invitere til en ny samtale. I denne samtalen vil vi sammen med deg og dine pårørende utforme individuelle planer for ditt opphold hos oss. Slik ønsker vi at du er med og medvirker til hvordan din hverdag skal være.
Vårt ansvar er å legge til rette for at du får hjelp ut fra dine behov.

Når du har flyttet inn, vil du bli tildelt en primærkontakt. Denne ansatte vil ha ett særlig ansvar for deg og din oppfølging under sykehjemsoppholdet.

En gang i året vil du og din nærmeste pårørende inviteres til oppfølgingssamtale. Noen ganger vil det være hensiktsmessig at legen er med på disse samtalene. Du eller dine pårørende kan når som helst be om møter eller samtaler med sykehjemmet utover dette.

Lege-, sykepleie- og ergoterapitjeneste

Når du flytter inn på sykehjem, anefales det at sykehjemslegen har ansvaret for den medisinske oppfølgingen. Du må selv si opp fastlegen din, som kan sende journal til sykehjemslegen.

Vi har sykehjemslege i 60 % stilling, 2 dager i uken.
Når du flytter inn vil sykehjemslegen ha samtale med deg og ta imot medisinske opplysninger. Sykehjemslegen vil undersøke av deg og ta en gjennomgang av blodprøver og legemidler. Syehjemslegen har ansvar for å føre medisinsk journal for alle beboerne. Alle beboere ved sykehjemsavdelingen får halvårlig legemiddelgjennomgang i tillegg til ordinære legetilsyn.
Dersom det er nødvendig og hensiktsmessig henviser sykehjemslegen videre til spesialisthelsetjenesten.

Sykepleirne i avdelingen har det sykepleiefaglige ansvaret i den daglige oppfølgingen. De vil ukentlig ha samtaler med lege, der beboernes helsetilstand gjennomgås.

Vi har ergoterapeut som har ansvar for å

  • kartlegge beboeres funksjon og tilrettelegge for deltakelse i hverdagen
  • Legge til rette for og følge opp individuell trening i daglige aktiviteter
  • Legge til rette for meningsfull aktivitet for våre beboere på individ- og gruppenivå
  • Aktivitets- og frivillighetskoordinering

Medisiner og annet medisinsk utstyr

Personalet i avdelingen ordner med dine medisiner mens du bor på sykehjemmet. Alt av medisiner og medisinsk utstyr betales av sykehjemmet.
Er det noe du er allergisk for av medisiner, er det viktig at vi får vite det snarest mulig.
Medisinsk utstyr som blir rekvirert etter behov, ordnes av oss.

Hjelpemidler

Høreapparater og briller må ordnes og dekkes av den enkelte. Vi kan være behjelpelige med å bestille time hos Høresentralen. Sykehjemmet har tilgjengelig batterier og enkelt utstyr for å rense høreapparater.

Hjelpemidler som rullestol, rullator, gåbord (prekestol) kan ergoterapeut på sykehjemmet være behjelpelig med å bestille / søke.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009