Andre servicetilbud

Frisør

Vi har egen frisør ansatt som kommer to dager i uken. Se eget skriv om frisør og fotpleietjeneste. Avdelingen vil være behjelpelig med å bestille time. Ønsker du å gå til egen frisør utenfor institusjonen må du betale for det selv.

Fotpleie

Generell fotpleie utføres i avdelingen. Institusjonen har ansatt fotterapeut.
Beboere som trenger fotpleie ut fra medisinsk vurdering, får dette dekket av institusjonen. Alle andre betaler egenandel for fotpleie fastsatt av Bergen Kommue. Denne reguleres årlig. Se for øvrig eget skriv om frisør og fotpleie.

Handlevogn

Annenhver uke får beboerne tilbud om å kjøpe hygieneartikler (såpe, shampo, tannkrem etc) og søtsaker fra handlevogn. Eventuelt overskudd fra salget går til trivselstiltak for beboerne.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009