Besøksrestriksjoner fra 19.5.21.

Mash

Del denne saken

Kjære besøkende!

Alle bes utføre håndhygiene og loggføre besøket ved ankomst.

Beboere kan reise på permisjon, da gjelder kommunens anbefalinger/påbud om besøk og sosial kontakt ihht antallsbegrensninger.

Sykehjemmet må varsles dersom den besøkende blir syk i løpet av 48 timer etter besøket. Den besøkende må kontakte egen lege, for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom besøkende tester positivt for korona skal det opplyses til Smittevernkontoret at vedkommende har vært på besøk i sykehjem.

Ta gjerne kontakt med sykehjemmet dersom du har spørsmål.

Besøkstider ved Metodisthjemmet: ma-fre 11-15 og 16.30-19, lø-søn 11-13.30 og 16.30-19

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009