HILSEN FRA AVTROPPENDE INSTITUSJONSLEDER

Mash

Del denne saken

Til beboere, pårørende, medarbeidere og alle samarbeidspartnere til Metodisthjemmet!

Da er tiden kommet for å orientere dere litt om endringer i administrasjonen. Som dere er kjent med slutter jeg i stillingen som administrativ leder og ny institusjonsleder er ansatt fra 1. mai 2019. 15. mai ble alle fullmakter overført til Karianne Fedøy Magnussen som ny institusjonsleder.

Jeg vil takke for et godt samarbeid med dere, og ønske lykke til videre! For meg har det vært viktig å ha beboer i sentrum for tjenesten vi utøver, samt å ha respekt for at det er en sammenheng mellom de ulike roller vi har, som beboer, pårørende og ansatte.

Jeg er takknemlig for at jeg har hatt styrets tillit i nesten 18 år. Det at vi sammen har kunnet ha fokus på hovedmålsettingen til institusjonen « Skape det gode liv for våre beboere, ut fra det diakonale perspektiv» har satt tjenesten inn i et perspektiv, som har vært viktig for meg!

Jeg er trygg for at styret har gjort et godt valg, ved å ansette Karianne som ny institusjonsleder. Jeg ønsker henne og dere alle lykke til med tiden som kommer!

 

Gode tanker fra Liv Berit Pilskog

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009