I TRYGGE HENDER 24/7

Mash

Del denne saken

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen deltar i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i regi av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Flere av våre ansatte og ledelsen deltar i Læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring og riktig legemiddelbruk. Vi jobber nå mot følgende hovedmål:

  • At våre beboere skal ha best mulig helse
  • At vi har trygge omgivelser med en kultur som er preget av åpenhet og læring

Vi skal ha fokus på to områder:

  • Avd. 1 – Forebygging og behandling av underernæring.
  • Avd. 2 – Riktig legemiddelbruk

Avdeling 1 skal ha fokus på forebygging og behandling av underernæring og vil blant annet gjennomføre tavlemøter, hvor personalet sammen synliggjør og analyserer risikoområder hos den enkelte beboer og tiltak for å minske risiko. Alle oppfordres til å delta og komme med forslag til forbedringer.

Avdeling 2 skal ha fokus på riktig legemiddelbruk og gjennomføre tavlemøter, hvor personalet sammen synliggjør og analyserer legemiddelgjennomgang hos den enkelte beboer for å kunne gjennomføre riktig bruk av legemidler.

Læringsnettverket, som er i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hordaland, varer til våren 2020.

 

Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med prosjektgruppen:

Emma Pétursdóttir, ergoterapeut: emma@mash.no

Karianne Magnussen, institusjonsleder

Relindis L Ndah-Awazi, sykehjemslege

Avd. 1

Elizabeth C. K. Osen, avdelingssykepleier

Kristin Alvsaker, sykepleier

Wenche Jacobsen, sykepleier

Meriam Shahnavaz, helsefagarbeider

Avd. 2

Karina Aarskog, avdelingssykepleier

Christopher Garcia, sykepleier

Line Vik, helsefagarbeider

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009