INGEN BESØK

Mash

Del denne saken

Det er nå ikke tilrådelig med besøk til sykehjemmene pga Covid-19 pandemien.

Vi håper på forståelse og samarbeid fra pårørende og samarbeidspartnere i denne vanskelige situasjonen.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller er pårørende til en kritisk syk beboer.

Avdelingsledere 55551204 (avd.2) og 55551205 (avd.1) eller institusjonsleder 55551211 / 98239279.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009