LEDIG STILLING: FAGSYKEPLEIER, SYKEPLEIER/VERNEPLEIER

Mash

Del denne saken

Vi har følgende stillinger ledig, med søknadsfrist 15.1.20:

Vikariat fagsykepleier, 100%:

Vi har ledig vikariat som fagsykepleier, og søker deg som brenner for en profesjonell og verdig eldreomsorg.

Stillingen er 100%, og fordeler seg med 50% fagsykepleier og 50% sykepleier p.t tilknyttet avdeling 2. Stillingen innebærer dagarbeid med 37,5 t/uke (ikke turnus eller helgearbeid). Vikariatet er ledig til vår / sommer 2021.

Som fagsykepleier får du mulighet til å drive fagutvikling og kompetanseheving blant engasjerte og faglig dyktige medarbeidere, og du jobber tett sammen med ledergruppen i det strategiske arbeidet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Være representant i kommunens fagsykepleiemøte for kommunale og private institusjoner
 • Ha medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Videreutvikle og vedlikeholde kvalitetsrutiner og fagprosedyrer
 • Planlegge og bidra med veiledning, undervisning og opplæringstiltak av institusjonens personell
 • Ha ansvar for inntak og tilrettelegging av praksis for lærlinger, praktikanter, elever/studenter i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
 • Være trygg i fagsystemene GBD og Profil og må kunne brukes som veileder f eks i arbeid med avvikshåndtering
 • God kjennskap til sykehjemmets digitale kvalitets- og avviksverktøy Compilo
 • Ha ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Være en god rollemodell for å skape et kreativt og utviklende fagmiljø

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på følgende:
Norsk autorisasjon som sykepleier
B2 språknivå
Personlig egnethet for stillingen
Engasjement for eldreomsorg og fagutvikling
Kjennskap til samhandling på ulike nivå
Gode IT-kunnskaper
Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

100% stilling (fast) sykepleier /vernepleier:

Vi har også ledig fast 100% stilling som sykepleier / vernepleier, p.t avdeling 2.

Stillingen har 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Som sykepleier/vernepleier ved Metodisthjemmet opplever du trygghet og fleksibilitet, slik at du kan utføre arbeidet ditt i tråd med faglige standarder. Sykehjemmet har høy sykepleierdekning, og legger tilrette for faglige treffpunkt, diskusjon og refleksjon.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • B2 språknivå
 • Personlig egnethet for stillingen
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne

Har du lyst å bli vår gode kollega, kan vi tilby deg:

 • Et spennende fagmiljø med fokus på aktivitet, pasientsikkerhet og brukermedvirkning
 • Verdibasert ledelse og god personalpolitikk
 • Godt kollegafellesskap og trygt arbeidsmiljø
 • Muligheter for kurs og egenutvikling
 • Tariffavtale gjennom VIRKE
 • God pensjonsordning i KLP

Om arbeidsgiveren
Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en selvstendig stiftelse, som arbeider i tråd med Metodistkirken Norges verdigrunnlag. Stiftelsen har drifts- og husleieavtale med Bergen kommune for å drive sykehjem, og bruker kommunens journalsystem GBD. Vi har 46 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger.

Vår visjon er “Aktiv og nyskapende” og vår hovedmålsetning for 2019 er å “Skape det gode liv for våre beboere, ut fra det diakonale perspektiv.”

Vi har høyt fokus på mestring og livsglede gjennom vårt tjenestetilbud for våre beboere.
Den som ansettes må arbeide lojalt i forhold til stiftelsens verdigrunnlag.

Les mer på Finn.no

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon:

Kontaktperson: Karianne F. Magnussen

Stillingstittel: Institusjonsleder

Telefon: 55551200/1211

Kontaktperson: Karina Aarskog

Stillingstittel: Avdelingssykepleier avd.2

Telefon: 55551200/1212

E-post: mash@mash.no

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009