LEDIGE STILLINGER FOR SYKEPLEIERE

Mash

Del denne saken

Vi ønsker oss nye kollegaer!

Vi har to ledige stillinger for sykepleiere, en fast 100% stilling og et 100% vikariat. Les mer om stillingene her: http://mash.no/Ledige-stillinger

Søknadsfrist: 15.05.2018.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009