NY ORGANISERING AV INSTITUSJONEN

Mash

Del denne saken

Informasjon til beboere og pårørende

Fra og med 3.10.16 vil vi omorganisere institusjonen. Vi går fra å ha 4 poster med hver sin gruppeleder, til å ha 2 avdelinger med hver sin avdelingssykepleier.

Post 1 og post 2 blir avdeling 1 med Karianne Magnussen som avdelingssykepleier. Hun vil ha kontor i 2. etasje. Vaktrom for avdelingen blir i 1. etasje. Karianne er i dag vår sykepleiefaglige leder.

Post 3 og post 4 blir avdeling 2 med Karina Aarskog som avdelingssykepleier. Hun vil ha kontor i 3. etasje. Vaktrom for avdelingen blir i 4. etasje. Karina er i dag sykepleier ved post 4.

Det betyr at våre nye avdelingssykepleiere er godt kjent med institusjonen. Som avdelingssykepleiere vil de ha delegert ansvar for sykepleietjenesten og oppfølging av beboere/pårørende.

Tone Karin Johannessen vil ha en 50 % stilling som fagsykepleier i tillegg til 50 % sykepleier ved avdeling 1.

Avdelingssykepleierne vil etterhvert ta kontakt med dere for en samtale.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009