NYTT NAVN

Mash

Del denne saken

Vi har fått nytt navn: Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen.

Siden vi ikke lenger tilbyr aldershjemsplasser har vi endret navn slik at det svarer til dagens omsorgstilbud. Samtidig ønsket vi å legge vekt på at vi er et hjem. I daglig tale bruker vi Metodisthjemmet Bergen, eller bare Metodisthjemmet. Navneendringen er registrert og godkjent, og vi oppfordrer alle til å begynne å bruke det nye navnet.

Vi arbeider med å lage ny logo, denne vil være på plass innen lenge.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009