PÅRØRENDEMØTE MANDAG 19.3.

Mash

Del denne saken

Det blir pårørendemøte mandag 19.3.18 kl. 19 på storstuen i 2. etg.

Saker:

  • Generell informasjon fra adm leder samt informasjon vedrørende ombygging/rehabilitering av sykehjemmet.
  • Hva er viktig å ha fokus på fremover?
  • Valg av vararepresentant til styret for stiftelsen
  • Informasjon vedrørende brukerråd og eventuelt oppnevning av brukerråd.
  • Eventuelt

 

Det blir enkel servering!

 

Et brev om dette møtet er sendt til den som står oppført som nærmeste pårørende. ønsker flere å være med, er en velkommen til det!

Vennligst meld fra til avdelingen dere tilhører, om dere kan komme eller ikke, eller send melding til mash@mash.no

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009