PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET OG POSTERPRIS

Mash

Del denne saken

Avdeling 1 ved institusjonen har deltatt i forbedringsprosjektet, I Trygge Hender – Pasientsikkerhetsprogrammet – og Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem, siden september 2016. Målsettingen har vært best mulig helse for våre beboere, og at vi har trygge omgivelser med en kultur preget av åpenhet og læring. Fokusområdene har vært Fall, Ernæring, Trykksår, Urinveisinfeksjon, og “Hva er viktig for meg?”.

I november 2016 begynte avdelingen med risikovurderinger, kartlegginger, registreringer og generelle og individuelle tiltak hos aktuelle beboere. Etter 5 måneder har vi oppnådd reelle forbedringer på alle områder. Vi har redusert urinveisinfeksjoner med 70 %, vi har nå ingen trykksår, alle beboere er risikovurdert og har individuelle planer innen områdene fall og ernæring. Etter en økning i antall registrerte fall de første 3 månedene, ser vi nå en etterlengtet nedgang i antall fall. Vi har oppnådd en kvalitetsforbedring i vår måte å arbeide på, hvilket har gitt gode resultater.

På avsluttende samling i læringsnettverket vant vårt team pris for beste poster blandt alle 25 sykehjem som deltok i læringsnettverket. Mandag 3. april hadde vi markering av posterprisen i lag med beboere, ansatte, og prominente gjester.

Les mer på pasientsikkerhetsprogrammet.no og på Bergen Kommune sine nettsider.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009