PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET

Mash

Del denne saken

 

Metodistkirkens Alders- og Sykehjem deltar i det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet: I trygge hender 24 – 7. Det fem-årige programmet er satt i gang på oppdrag av Helse- og Omsorgsdepartementet (2014-2018) og har tre hovedmål:

  • Å redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenestene

Flere av våre ansatte og ledelsen deltar i Læringsnettverk for ledelse av pasientsikkehet i sykehjem – som er arrangert av Etat for alders- og sykehjem i Bergen Kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (UTSH).

Vi jobber nå mot følgende hovedmål:

  • At våre beboere skal ha best mulig helse
  • At vi har trygge omgivelser med en kultur som er preget av åpenhet og læring

Vi har valgt fire fokusområder i første omgang: Fall, Urinveisinfeksjon, Ernæring og Trykksår – ettersom dette er områder hvor risiko for skade generelt er høy og konsekvensene store. Avdeling 1 er prosjektavdeling og har satt i gang flere tiltak på disse områdene i tillegg til strukturelle endringer. Blant annet er det innført såkalte Tavlemøter, hvor personalet sammen synliggjør og analyserer risikoområder hos den enkelte beboer og tiltak for å minnske risiko. Alle oppfordres til å delta og komme med forslag til forbedringer.

Det vil bli lagt ut ytterligere informasjon om programmet og fremdriften underveis i prosjektet, så følg med. Les mer om prosjektet på: Pasientsikkerhetsprogrammet.no eller på Bergen Kommunes internetsider: Ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem. Eller ta en kikk på vår statusrapport for flere detaljer.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009