SMITTEVERNSTILTAK

Mash

Del denne saken

Informasjon om koronavirus og skjerpede smittevernstiltak på Metodisthjemmet.

Etter faglige råd beslutter vi å skjerpe besøkstilgangen til sykehjemmet. Det innebærer at alle besøkende til sykehjemmet som har hatt luftveissymptomer siste 14 dager ikke har tilgang til sykehjemmet. Dette gjelder alle besøkende, også skoleelever, underholdere, frivillige og pårørende. Myndighetene har oppfordret oss til å avlyse/utsette arrangementer.

Det betyr at tirsdagskafé, barnehage-/skolebesøk, andakter, konserter og lignende arrangementer utgår på ubestemt tid.

Besøk til beboere skal utover dette begrenses til kun å gjelde den ene beboer du besøker.

Områdene for vedvarende spredning er utvidet noe (i nord-Italia), og det er også åpnet for testing av pasienter som er alvorlig syke som har vært i andre land, i og utenfor Europa. Se informasjon:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Vi ber om forståelse for at vi fortløpende må revurdere hvilke arrangement o.l som må avlyses, av hensyn til pasientsikkerheten. Vi vil forsøke å fylle de eldres hverdag med innhold og mening, til tross for en nødvendig reduksjon i aktivitetstilbudet den kommende tiden.

Bergen, 09.03.2020

Karianne F. Magnussen
Institusjonsleder

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009