om oss

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen har som formål å drive sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Ansatte

Bianca Hamre

Teamleder

Bianca Hamre

Teamleder

Karianne F. Magnussen

Institusjonsleder

Karianne F. Magnussen

Institusjonsleder
Indre-Kondrat.jpg

Indre Kondrat

Sykehjemslege

Indre Kondrat

Sykehjemslege

Mai Aaker

Kontorfagarbeider

Mai Aaker

Kontorfagarbeider

Karina Aarskog

Fagsykepleier

Karina Aarskog

Fagsykepleier

Øystein Haukås

Økonomileder

Øystein Haukås

Økonomileder

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009